سمینار

عنوان سمینار سخنران دانشگاه تاریخ برگزاری
مالیات کربن بهینه در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ انحراف مالیاتی دکتر مهراب کیارسی دانشگاه هنان (چین) 1401/3/31
تأثیر هوش مصنوعی بر توسعه اقتصاد رفتاری دکتر محمدرضا سعدی دانشگاه علامه طباطبائی 1401/3/29
کاربرد بلاکچین (زنجیره بلوکی) در بهینه سازی مصرف انرژی مهندس فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین 1401/3/21
گذار از رانتهای نفت و گاز دولتی به درآمد پایه همگانی دکتر سیروس امیدوار دانشگاه علامه طباطبائی 1401/2/6
نظریه شبکه در اقتصاد: مطالعه موردی شبکه تجارت بین‌الملل ایران دکتر نجمه ساجدیان فرد دانشگاه شیراز 1400/9/29
لحاظ منافع ناشی از مصرف مواد مخدر در سیاست‌های عمومی دکتر شهزاد برومند جزی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/9/28
تاثیر شرایط کووید-19 در انقلاب نوین صنعتی دکتر محمدرضا سعدی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/9/27
اثر فساد دولتی بر نرخ واکسیناسیون کرونا: نتایج یک مطالعه بین کشوری دکتر محمدرضا فرزانگان مدرسه اقتصاد و بازرگانی دانشگاه ماربورگ آلمان 1400/9/25
معیارهای هدفگیری حمایت اجتماعی در پاسخ به بحران کووید-۱۹ دکتر آرین دانشمند- دکتر علی مزیکی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/9/23
قیمت‌گذاری بهینه خدمات نقاط تبادل ترافیک اینترنت کشور دکتر اکبر احمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/9/21
سنجش میزان استفاده از ماسک در جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دکتر سید محمد کریمی مدرسه سیاستگذاری سلامت دانشگاه لوییویل 1400/9/21
فلسفه و اقتصاد دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر دانشگاه علامه طباطبائی 1400/9/17
آینده پژوهی در برابر روشهای متعارف پیش بینی دکتر فیروز توفیق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات و 1400/5/30 1400/5/25
روشهای نوین تعرفه گذاری آب دکتر علی مزیکی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/5/12
هیدروژن؛ سوخت آینده دکتر فاضل مریدی فریمانی دانشگاه شهید بهشتی 1400/5/11
اصلاح نظام قیمت گذاری گاز طبیعی و بررسی اثر تغییرات قیمت گاز بر اقتصاد ایران دکتر ناصر خیابانی- دکتر مرتضی مظاهری- سلاله توسلی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/5/10
اثربخشی سیاستهای زیست محیطی: آیا منبع درآمد اهمیت دارد؟ دکتر آرین دانشمند- دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی 1400/5/9
تأمین مالی سبز و توسعه پایدار دکتر فرهاد تقی زاده حصاری دانشگاه توکای، ژاپن 1400/5/7
آثار اقتصادی تغییرات اقلیم دکتر ناصر امن زاده دانشگاه خاتم 1400/5/6
اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر و سیاستگذاری ها در این حوزه دکتر سیدهاشم اورعی دانشگاه صنعتی شریف 1400/5/5
آب مجازی از نظر اقتصاد بین الملل دکتر حامد قدوسی پژوهشگر اقتصاد منابع 1400/5/4
عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در سرمایه گذاری های سبز دکتر نرگس درویش دانشگاه الزهرا 1400/5/3
اثر شوکهای خشکسالی بر عملکرد بازار و قیمتهای کشاورزی دکتر امید زمانی دانشگاه کیل 1400/5/2
پیامدهای سیاستهای پولی غیراستاندارد برای سیاست مالی دکتر مهراب کیارسی مدرسه اقتصادی دانشگاه هنان (چین) 1400/3/26
تجزیه منافع بهره وری درون بنگاهی ناشی از رقابت وارداتی: شواهدی از هند دکتر مختار طبری دانشگاه بریتیش کلمبیا (کانادا) 1400/3/18
استنباط مجانبی درباره رتبه هم انباشتگی در سیستم جزئی با متغیرهای دوره تناوب مختلط دکتر ناصر خیابانی- دکتر فاطمه رجبی دانشگاه علامه طباطبائی 1400/3/5
شوک رفاهی تحریم و سالخوردگان ایرانی: جایگاه مستمری بازنشستگی دکتر ایلیار حیدری دانشگاه علامه طباطبائی 1400/2/22
تأثیر آب و هوا بر مرگ و میر کرونا دکتر سیدمحمد کریمی مدرسه سیاستگذاری سلامت دانشگاه لویی ویل 99/12/27
اثرات برنامه حمایت مالی از کودکان بر دستاوردهای کودکان دکتر ایلیار حیدری دانشگاه علامه طباطبائی 99/۰۹/26
اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر اقتصاد خرد دکتر شهزاد برومند دانشگاه علامه طباطبائی 99/۰۹/25
سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی دکتر محسن محقق دانشگاه ایالتی اوهایو ۹۸/۰۹/۳۰
ارزش گذاری استارت آپ ها دکتر سارا ملکان دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۹۸/۰۹/۱۶
شناسایی بخشهای کلیدی انرژی بر در ایران: شواهدی از رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده داده- ستانده دکتر علی فریدزاد دانشگاه علامه طباطبائی ۹۸/۰۸/۱۲
اثر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن دکتر حسین جوشقانی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران، دانشگاه خاتم ۹۸/۰۷/۱۳
سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت دکتر سیدمحمد کریمی مدرسه سیاست گذاری سلامت دانشگاه لویی ویل ۹۸/۰۴/۱۸
اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی ۹۸/۰۴/۱۵
اقتصاد رفاه کودک محمد علی مختاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه زوریخ ۹۸/۰۳/۲۸
کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا دکتر مهسا جهاندیده دانشگاه تیلبرگ هلند ۹۸/۰۲/۱۷
اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست نوید رئیسی -دکتر محمد وصال - دکتر مسعود نیلی دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه صنعتی شریف ۹۷/۱۲/۱۱
آیا مکانیزم انتقال تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت تغییر کرده است؟ دکتر ناصر خیابانی- دکتر محمدامین نادریان دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه علامه طباطبائی ۹۷/۱۲/۰۴
یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددان دکتر حامد قدوسی مدرسه کسب و کار ،انستیتو فناوری استیونس ۹۷/۱۰/۱۵
آشنایی با مدلسازی عامل محور (Agent Based Modeling) دکتر محمدرضا اصغری اسکویی دانشگاه علامه طباطبائی ۹۷/۰۹/۱۷
تاثیرات برنامه حمایت اجباری از کودکان بر عرضه نیروی کار و تصمیمات مصرفی مادران سرپرست خانوار دکتر ایلیار حیدری دانشگاه جورجیا ۹۷/۰۸/۱۹
تامین اجتماعی بهینه و مالیات با لحاظ مخاطره اخلاقی دکتر هما اصفهانیان دانشگاه تهران ۹۷/۰۸/۰۵
تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران دکتر محمد وصال- دکتر جواد صالحی اصفهانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه ویرجینیا تک ۹۷/۰۷/۲۲
DSGE CPI and PPI Inflation Targeting in a Dual-Exchange Rate Environment: The Case of Iran دکتر حسین توکلیان دانشگاه علامه طباطبائی ۹۷/۰۴/۱۶
اثرات سرریز و ناهمگن شوک‌های قیمت نفت دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی ۹۷/۰۳/۲۹
قیمت‌گذاری تائیده‌های قابل خرید و فروش مصرف سوخت‌های زیستی (RINs) تحت عدم‌اطمینان دکتر حامد قدوسی مدرسه کسب و کار ،انستیتو فناوری استیونس ۹۶/۱۰/۱۹
تحولات اخیر بازار نفت و آثار اقتصادی سیاسی آن بر کشورهای صادرکننده نفت دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی ۹۶/۱۰/۱۱
رقابتی کردن ساختار بازار برق ایران، شبیه سازی با یک مدل عامل محور دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی ۹۶/۱۰/۰۵
آیا سیاست‌های مالی دولت در کاهش مشکلات زیست محیطی موثر بوده است؟ دکتر آرین دانشمند -دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی - دانشگاه علامه طباطبائی ۹۶/۰۹/۲۶
یادگیری ساختاری مدلهای گرافیکی جهت دار و کاربرد آن در اقتصاد دکتر وحید رضایی تبار دانشگاه علامه طباطبائی ۹۶/۰۹/۱۴
کاربرد یادگیری‌ تقویتی و نظریه‌ بازی در مدل‌سازی عامل‌ محور برای بازار برق ایران دکتر محمدرضا اصغری اسکویی دانشگاه علامه طباطبائی ۹۶/۰۸/۲۳
سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق دکتر مهراب کیارسی دانشگاه کنکوردیا، کانادا ۹۶/۰۶/۲۸
Forecasting in Big Data Environments دکتر علی حبیب‌نیا مدرسه اقتصاد لندن (LSE) ۹۶/۰۳/۰۹
Investment-Uncertainty Relationship in Oil and Gas Industry دکتر مهدی صادق زاده - دکتر مریم احمدی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - دانشگاه دولتی میلان، بیکوکا ۹۶/۰۲/۲۶
انگیزه های تصویر-پایه دکتر علی مزیکی - دکتر جول ون دروله موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - دانشگاه آمستردام هلند ۹۵/۱۲/۰۷