درباره دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌­طباطبایی با پیشینه‌­ای که به زمان تأسیس مدرسه عالی بازرگانی در سال ۱۳۳۷ باز می­گردد،‌ یکی از ریشه‌­دارترین دانشکده‌‌های اقتصاد در کشور است  
این دانشکده با دارا بودن بیشترین تعداد عضو هیأت علمی در بین دانشکـــده‌های اقتصاد سراسر کشور، تنوعی بی­‌بدیل را در تخصص‌­ها و دیدگاه‌­های مختلف داراست که نتیجه آن در تنوع رشته‌­ها و گرایش‌های مختلف اقتصاد متبلور شده است. این ویژگی­ در کنار مزیت­‌های دیگری همچــون وجود قطب علمی اقتصاد توسعه،‌ پژوهشکده علوم اقتصـــادی و دارا بودن فصلنامه‌­های علمی-پژوهشـی  متعدد (فصلنامه پژوهشنامه اقتصـــــادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصــادی ایران،‌فصلنـامه اقتصاد انرژی ایران و فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی) سبب شده تا همـواره مورد توجه ویژه نهادهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفته و به عنوان ســـــرمایه‌ای نمادین در آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران،‌ ایفای نقش نماید

login