همایش

عنوان سخنران/سخنرانان برگزارکننده/برگزارکنندگان سال برگزاری
پنجمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر محمود متوسلی- دکتر حمید ناظمان- دکتر سعید مشیری- دکتر حسین راغفر پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها دکتر محمد قاسمی- دکتر عباس شاکری- دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر احسان خاندوزی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- پژوهشکده اقتصاد- قطب علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
چهارمین همایش کاربرد الگوی داده-ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی  دکتر فیروز توفیق- دکتر یعقوب اندایش- دکتر فاطمه بزازان- دکتر ناصر خیابانی- دکتر علی فریدزاد- دکتر پریسا مهاجری پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد- مرکز آمار ایران- پژوهشکده آمار- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- دانشگاه الزهرا- دانشگاه مازندران ۱۳۹۴/۱۱/۲۶,۲۷
چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران دکتر عباس شاکری- دکتر محمدسعید نوری نائینی- دکتر محسن رنانی- علی دینی ترکمانی- دکتر ابوالقاسم نادری- دکتر حسین راغفر- دکتر زهرا کریمی پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد ۱۳۹۳/۰۷/۲۲,۲۳
راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی دکتر اسفندیار جهانگرد- دکتر حسین سلیمی- دکتر علی ربیعی- دکتر عباس شاکری- دکتر نصیری اقدم وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- پژوهشکده علوم اقتصادی- مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵,۲۶
سومین همایش کاربرد تکنیک‌های داده- ستانده در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی  دکتر علی‌اصغر بانوئی- دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر مهدی عطوان مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
سومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران  دکتر احمد اکبری- دکتر مسعود درخشان- دکتر عباس شاکری- دکتر مصیب پهلوانی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 1386
همایش سیاست و اقتصاد در شرق آسیا با تأکید بر چین و ژاپن پروفسور محمد نقی‌زاده- محسن امین‌زاده- دکتر بهروز هادی‌زنوز- دکتر زهرا کریمی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۴/۱۰/۰۶
دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران دکتر احمد مجتهد- سیدمحمد هاشم‌پور یزدان‌پرست- دکتر علی حسن‌زاده- دکتر عباس شاکری مرکز تحقیقات اقتصاد ایران- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۰۲/۲۳
همایش چالش ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران 1381
دومین همایش کاربرد تکنیکهای داده- ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی دکتر تقی ترابی- فریده دیبایی- دکتر منوچهر عسگری- دکتر علی‌اصغر بانویی مرکز آمار ایران- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۱/۱۲/۰۷,۰۸
اولین همایش معرفی و کاربرد مدلهای ناخطی پویا و محاسباتی در اقتصاد دکتر سعید مشیری- دکتر حمید ابریشمی- دکتر علی معینی- ابوالحسن احراری- دکتر حسین عباسی‌نژاد مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۱/۰۲/۲۸
اولین همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران دکتر حمیدرضا برادران شرکاء- دکتر منوچهر فرهنگ- دکتر باقر قدیری اصل مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۱/۰۲/۱۸,۱۹
اولین همایش نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران 1378
همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران دکتر حسن حبیبی- دکتر محمدعلی نجفی- دکتر علی صادقی تهرانی- دکتر حسین عظیمی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران- سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۷/۱۲/۱۸-۲۰
اولین همایش روش های علمی تهیه و تدوین جداول داده- ستانده و کاربردهای آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دکتر فیروز توفیق- فاطمه صابری صفایی- دکتر علی‌اصغر بانویی- دکتر مرتضی ایمانی راد مرکز آمار ایران- مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۷۶/۰۹/۱۱,۱۲