کارگاه ها

عنوان سخنران/ سخنرانان برگزارکننده/ برگزارکنندگان سال
انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار دکتر سپیده عابدی پژوهشکده اقتصاد 1401/9/22
اقتصاد سیاسی جهانی دکتر میترا راه نجات پژوهشکده اقتصاد 1401/4/14-13
کارگاه مقدماتی نرم افزار R علی کریمی پژوهشکده اقتصاد ۱۰/۰۴ /۱۳۹۸
مقدمات اقتصاد رفتاری دکتر ایلیار حیدری پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
مدلسازی اقتصادی با استفاده از منطق فازی در نرم افزار MATLAB دکتر اکبر احمدی پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
رویکرد آزمون کرانه هایARDL  با استفاده از نرم افزار مایکروفیت دکتر آرین دانشمند پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
کارگاه آموزشی نرم افزار متلب و کاربردآن در مدل سازی مالی-دوره پیشرفته احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده اقتصاد- انجمن علمی‌دانشجویی‌توسعه اقتصادی‌و‌برنامه­‌ریزی ۱۳۹۵ اردیبهشت
دوره آموزشی نرم افزار متلب و کاربردآن در مدلسازی مالی- دوره مقدماتی آموزش نرم افزار احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده اقتصاد- انجمن علمی‌ دانشجویی‌ توسعه اقتصادی‌ و‌ برنامه­‌ریزی ۱۳۹۴ اسفند
ابزارهای تأمین مالی در بورس کالای ایران علی پناهی پژوهشکده اقتصاد- قطب‌علمی‌اقتصادتوسعه- سازمان بورس کالای ایران ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی- دوره مقدماتی دکتر جاوید بهرامی- میثم‌رافعی پژوهشکده اقتصاد ۱۳۹۳/۰۹/۲۴,۲۶
اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته دکتر محسن جاودانی پژوهشکده اقتصاد- قطب‌ علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
روشهای پیشرفته بهنگام‌ سازی‌ جدول‌ داده-ستانده دکتر علی اصغر بانویی- دکتر محمد جلوداری ممقانی- افسانه شرکت- اشکان‌مختاری پژوهشکده اقتصاد- انجمن‌علمی‌اقتصادانرژی‌و‌محیط‌زیست
اجرای عملی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی با کمک نرم افزارDaynare دکتر حسین توکلیان پژوهشکده اقتصاد- قطب علمی اقتصاد توسعه