گزارش تصویری هفته پژوهش

تعداد بازدید:۵۲۶

سخنرانی آقای دکتر علی امامی میبدی با موضوع: کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادی و قواعد صریح مدیریت برای سیاستمداران

کارگاه آموزشی آقای دکتر علی مزیکی با عنوان: استفاده از رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی در طراحی سیاستها: معرفی موضوع

کارگاه آموزشی خانم دکتر شهزاد برومند با عنوان: کوچینگ در آموزش

نشست تخصصی دکتر طباطبائی: سازوکار تأمین مالی مسکن کوچک‌مقیاس در شهرها

در راستای تفاهم‌نامه بین فصلنامه‌های پژوهش‌های اقتصادی ایران و پژوهشنامه اقتصادی و انجمن اقتصاد شهری

کارگاه آموزشی محمدمهدی غفاری: کاربرد هوش مصنوعی (ChatGPT) در تدوین پایان‌نامه و رساله و تحقیقات


نظر شما :