همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها، رفع ناترازی ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین الملل

تاریخ برگزاری: ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۵۳
همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها، رفع ناترازی ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین الملل


نظر شما :