سخنرانی

تجارت الکترونیک در ۲۰۲۳: تجربه واقعی از یک شرکت بین المللی

سعید رمضانی کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی
تعداد بازدید:۷۰
تجارت الکترونیک در ۲۰۲۳: تجربه واقعی از یک شرکت بین المللی


نظر شما :