نشست

کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری

تعداد بازدید:۸۸
دکتر سیدحسین سجادی فر پژوهشگر اقتصاد آب و محیط زیست دکتر حبیب مروت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری


نظر شما :