گزارش تصویری برنامه های هفته پژوهش

تعداد بازدید:۱۰۲
گزارش تصویری برنامه های هفته پژوهش

نشست علمی تأمین مالی استارت آپ ها در تجارت الکترونیک

(دکتر حمیدرضا ارباب- 1401/9/20)

 

کارگاه تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار

(دکتر سپیده عابدی- 1401/9/22)

 

سلسله نشست های رویکردهای اقتصادی اجتماعی نسبت به اقشار آسیب پذیر: فقر و سالمندی

(دکتر علی مزیکی، دکتر صدیقه پیری، دکتر الهام محمدی- 1401/9/23)


( ۱ )

نظر شما :