• خبر روز


گرامیداشت هفته پژوهش

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش روز یکشنبه مورخ 98/10/8 از ساعت 11:30 تا 12:30 در محل سالن جلسات پژوهشکده تشکیل گردید. این مراسم با حضور رئیس، معاون پژوهشی، مدیران گروههای پژوهشی، اعضای گروههای پژوهشی و کارکنان پژوهشکده برگزار شد.

این جلسه با ارائه گزارش کارنامه یکساله پژوهشی پژوهشکده توسط معاون پژوهشی آقای دکتر آرین دانشمند و سخنرانی رئیس پژوهشکده آقای دکتر ناصر خیابانی همراه بود.

همچنین در این جلسه از پژوهشگر برتر پژوهشکده آقای دکتر آرین دانشمند و کارشناس برتر پژوهشکده آقای مرغوب قلی زاده تقدیر و تشکر بعمل آمد.

آقای دکتر آرین دانشمند پژوهشگر برتر

آقای مرغوب قلی زاده کارشناس برتر

 

تاریخ درج خبر: 1398/10/11 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٦ - شماره خبر: ١٠٩١٨ - تعداد بازدید: 748


خروج