• خبر روز


سلسله سمینارها
شناسایی بخشهای کلیدی انرژی بر در ایران: شواهدی از رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده داده- ستانده- دکتر علی فریدزاد
 ١٣:٢١ - 1398/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
اثر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن، حسین جوشقانی
 ١٠:٠٤ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی
 ١١:٥٩ - 1398/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین، دکتر سعید مشیری
 ١٠:٥١ - 1398/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
اقتصاد رفاه کودک، محمدعلی مختاری
 ١٥:٤٣ - 1398/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>