• سمینار
عنوان سمینار سخنران دانشگاه تاریخ برگزاری
جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر دکتر بهرنگ کمالی دانشگاه پنسیلوانیا ۹۵/۱۱/۲۳
انگیزه های تصویر-پایه دکتر علی مزیکی - دکتر جول ون دروله موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - دانشگاه آمستردام هلند ۹۵/۱۲/۰۷
Investment-Uncertainty Relationship in Oil and Gas Industry دکتر مهدی صادق زاده - دکتر مریم احمدی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - دانشگاه دولتی میلان، بیکوکا ۹۶/۰۲/۲۶
Forecasting in Big Data Environments دکتر علی حبیب‌نیا مدرسه اقتصاد لندن (LSE) ۹۶/۰۳/۰۹
سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق دکتر مهراب کیارسی دانشگاه کنکوردیا ، کانادا ۹۶/۰۶/۲۸
کاربرد یادگیری‌ تقویتی و نظریه‌ بازی در مدل‌سازی عامل‌ محور برای بازار برق ایران دکتر محمدرضا اصغری اسکویی دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶/۰۸/۲۳
یادگیری ساختاری مدلهای گرافیکی جهت دار و کاربرد آن در اقتصاد دکتر وحید رضایی تبار دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶/۰۹/۱۴
آیا سیاست‌های مالی دولت در کاهش مشکلات زیست محیطی موثر بوده است؟ دکتر آرین دانشمند-دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی - دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶/۰۹/۲۶
رقابتی کردن ساختار بازار برق ایران، شبیه سازی با یک مدل عامل محور دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶/۱۰/۰۵
تحولات اخیر بازار نفت و آثار اقتصادی سیاسی آن بر کشورهای صادرکننده نفت دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶/۱۰/۱۱
قیمت‌گذاری تائیده‌های قابل خرید و فروش مصرف سوخت‌های زیستی (RINs) تحت عدم‌اطمینان دکتر حامد قدوسی مدرسه کسب و کار ،انستیتو فناوری استیونس ۹۶/۱۰/۱۹
اثرات سرریز و ناهمگن شوک‌های قیمت نفت دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی ۹۷/۰۳/۲۹
DSGE CPI and PPI Inflation Targeting in a Dual-Exchange Rate Environment: The Case of Iran دکتر حسین توکلیان دانشگاه علامه طباطبائی ۹۷/۰۴/۱۶
تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران دکتر محمد وصال- دکتر جواد صالحی اصفهانی دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه ویرجینیا تک ۹۷/۰۷/۲۲
تامین اجتماعی بهینه و مالیات با لحاظ مخاطره اخلاقی دکتر هما اصفهانیان دانشگاه تهران ۹۷/۰۸/۰۵
تاثیرات برنامه حمایت اجباری از کودکان بر عرضه نیروی کار و تصمیمات مصرفی مادران سرپرست خانوار دکتر ایلیار حیدری دانشگاه جورجیا ۹۷/۰۸/۱۹
آشنایی با مدلسازی عامل محور (Agent Based Modeling) دکتر محمدرضا اصغری اسکویی دانشگاه علامه طباطبایی ۹۷/۰۹/۱۷
یادگیری ماشین، اقتصاد و اقتصاددان دکتر حامد قدوسی مدرسه کسب و کار ،انستیتو فناوری استیونس ۹۷/۱۰/۱۵
آیا مکانیزم انتقال تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت تغییر کرده است؟ دکتر ناصر خیابانی- دکتر محمدامین نادریان دانشگاه علامه طباطبایی - دانشگاه علامه طباطبایی ۹۷/۱۲/۰۴
اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست نوید رئیسی-دکتر محمد وصال - دکتر مسعود نیلی دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه صنعتی شریف - دانشگاه صنعتی شریف ۹۷/۱۲/۱۱
کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا دکتر مهسا جهاندیده دانشگاه تیلبرگ هلند ۹۸/۰۲/۱۷
اقتصاد رفاه کودک محمد علی مختاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه زوریخ ۹۸/۰۳/۲۸
اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین دکتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی ۹۸/۰۴/۱۵