• نشست

ليست نشست‌هاي برگزار شده در پژوهشكده علوم اقتصادي

رديف

عنوان

سخنران/ سخنرانان

برگزاركننده/ برگزاركنندگان

سال

1.        

انگیزه‌های تصویر-پایه

دکتر علی مزیکی- دکتر جول ون دروله

گروه پژوهشی اقتصاد

7 اسفند 1395

2.        

نظام بانکی و فضای کسب و کار

 

دکتر محمدمهدی مجاهدی

26 بهمن 1395

3.        

جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر

دکتر بهرنگ کمالی

گروه پژوهشی اقتصاد

23 بهمن 1395

4.        

اقتصاد دیجیتال

دکتر سعید مشیری- دکتر اسفندیار جهانگرد

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

28 آذر 1395

5.        

منابع و هزینه های مقررات احتیاطی سرمایه ای،کمیته نظارت بانکی

دکتر محمد امیدی نژاد

گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی

23 آذر 1395

6.        

نقد و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمداسماعیل توسلی- دکتر فتح­الله تاری- دکتر صمد عزیزنژاد- دکتر حسین بازمحمدی

گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي

17 آبان 1395

7.        

نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

دکتر اکبر احمدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

19 اردیبهشت 1395

8.        

اقدامات ضروری اقتصادی دوران پساتحریم در  حوزه تأمین منابع مالی و سرمایه­گذاری خارجی

دکتر محمد خزاعی- دکتر داود دانش جعفری

گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي

17 اسفند 1394

9.        

حسابهای اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

دکتر علی اصغر بانویی

پژوهشكده علوم اقتصادي

28 آذر 1394

10.    

بهره­وری و تاب­آوری

جواد طاهرپور

پژوهشكده علوم اقتصادي

25 آذر 1394

11.    

نقد بانکداری متعارف

دکتر محمدمهدی مجاهدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

25 آذر 1394

12.    

مشکلات بانکداری اسلامی

دکتر حسین عیوضلو

پژوهشكده علوم اقتصادي

22 آذر 1394

13.    

چشم انداز بازار کار در برنامه ششم توسعه

دکتر منوچهر عسگری- دکتر اسفندیار جهانگرد- دکتر علیرضا امینی

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

16 خرداد 1394

14.    

بانکداری اسلامی و نظام عادلانه اعطای تسهیلات

دکتر مجید حبیبیان­نقیبی- دکتر حسین عیوضلو- دکتر فتح­اله تاری

گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی

3 خرداد 1394

15.    

مسائل و مشکلات تأمین مالی در اقتصاد ایران

دکتر محمدرضا سیدنورانیدکتر شمس­الدین حسینی-دکتر حمید پورمحمدی گل‌سفیدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی

22 اردیبهشت 1394

16.    

حكمراني محيط زيست

دکتر رضا مکنون- دکتر محمدسعید نوری نائینی

پژوهشكده علوم اقتصادي

15 اردیبهشت 1394

17.    

واکاوي چشم انداز رکود تورمي در سال 1394

دکتر عباس شاكري- دکتر محمدقلي يوسفي- دكتر فرشاد مؤمني- دكتر احمد ميدري

پژوهشکده علوم اقتصادي

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

18 اسفند 1393

18.    

مديريت بازار آب

دکتر  برايان آلفرد چترتون- دکتر  طاهري- دكتر مصطفي شريف- دكتر اسفنديار جهانگرد- دكتر فرشاد كوهيان اصل

مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه علامه طباطبائي

2 اسفند 1393

19.    

ارزش بازار، ادغام و سهم بازار: شواهدی از بنگاههای امریکا

دکتر مهدیه انتظارخیر

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

29 آذر 1393

20.    

آثار پرداخت يارانه نقدي و حذف يارانه سه دهک خانوارها بر توليد و توزيع درآمد نهايي

 

پژوهشكده علوم اقتصادي

5 خرداد 1393

21.    

جایگاه طبقه متوسط در رشد اقتصادی

دکتر سهیلا پروین

گروه پژوهشی مالیات پژوهشکده علوم اقتصادی

قطب علمی اقتصاد توسعه

14 اردیبهشت 1393

22.    

مفهوم دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران

دكتر فرشاد مؤمني- علي ديني تركماني

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

18 فروردين 1393

23.    

ركود تورمي از منظر بنگاههاي اقتصادي

مهندس سيدمحمد بحرينيان- مهندس محمدرضا ديّاني

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

20 اسفند 1392

24.    

مفهوم و دلايل شرايط ركود تورمي در اقتصاد ايران

دكتر عباس شاكري- دكتر حسين عبده‌تبريزي

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

13 اسفند 1392

25.    

ژئوپوليتيك غذا در قرن بيستم

دكتر محمدسعيد نوري‌ناييني

قطب علمي دانشكده اقتصاد و پژوهشكده علوم اقتصادي

14 بهمن 1392

26.    

تخصيص منابع اقتصادي ناشي از رفع تحريم اقتصادي ايران:

فرصت‌ها و تهديدها

دكتر عباس شاكري- دكتر فرشاد مؤمني- دكتر حسين راغفر

پژوهشكده علوم اقتصادي

17 آذر 1392

27.    

چرا و چگونه سازمان برنامه‌اي؟

دكتر محمد ستاريفر- بايزيد مردوخي

پژوهشكده علوم اقتصادي

11 آبان 1392

28.    

معنا: از توليد تا مصرف

دكتر احمد گل‌محمدي- اعضاي گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

پژوهشكده علوم اقتصادي

22 مهر 1392

29.    

نرخ ارز

«آنچه ديده مي‌شود، آنچه ديده نمي‌شود»

دكتر بهروز هادي‌زنوز- دكتر عباس شاكري- دكتر داود دانش‌جعفري- سيدمحمد بحرينيان

پژوهشكده علوم اقتصادي

14 مهر 1392

30.    

اقتصاد مقاومتي:

سیاستهای مناسب پولی، ارزی و مالی

دكتر علي آقامحمدي- دكتر داود دانش‌جعفري- دكتر مسعود درخشان

پژوهشكده علوم اقتصادي

19 اسفند 1391

31.    

اقتصاد مقاومتي:

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

دكتر امراله امینی- دكتر مسعود درخشان- دكتر رضا طالبلو- دكتر سیدمحمد میرمحمدی- دكتر محمدجواد نوراحمدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

12 اسفند 1391

32.    

اقتصاد مقاومتي: سیاستها و راهکارها

دكتر فتح­اله تاری- امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر سیدمحمدرضا سیدنورانی- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر غلامعلی معصومی­نیا

پژوهشكده علوم اقتصادي

27 آذر 1391

33.    

اقتصاد مقاومتي: مباني نظري

امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر سيدحسين ميرمعزي

پژوهشكده علوم اقتصادي

20 آبان 1391