• نشست
عنوان سخنران/ سخنرانان برگزاركننده/ برگزاركنندگان سال
اقتصاد دیجیتال دکتر سعید مشیری- دکتر اسفندیار جهانگرد گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
منابع و هزینه های مقررات احتیاطی سرمایه ای،کمیته نظارت بانکی دکتر محمد امیدی نژاد گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
نقد و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دکتر محمداسماعیل توسلی- دکتر فتح ­الله تاری- دکتر صمد عزیزنژاد- دکتر حسین بازمحمدی گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دکتر اکبر احمدی پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
اقدامات ضروری اقتصادی دوران پساتحریم در حوزه تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی دکتر محمد خزاعی- دکتر داود دانش جعفری گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
حساب های اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران دکتر علی اصغر بانویی پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
بهره ­وری و تاب­ آوری جواد طاهرپور پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نقد بانکداری متعارف دکتر محمدمهدی مجاهدی پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
مشکلات بانکداری اسلامی دکتر حسین عیوضلو پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
چشم انداز بازار کار در برنامه ششم توسعه دکتر منوچهر عسگری- دکتر اسفندیار جهانگرد- دکتر علیرضا امینی گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
بانکداری اسلامی و نظام عادلانه اعطای تسهیلات دکتر مجید حبیبیان­ نقیبی- دکتر حسین عیوضلو- دکتر فتح­ اله تاری گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
مسائل و مشکلات تأمین مالی در اقتصاد ایران دکتر محمدرضا سیدنورانی- دکتر شمس ­الدین حسینی-دکتر حمید پورمحمدی گل‌سفیدی پژوهشكده علوم اقتصادي- انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه­ ریزی ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
حكمراني محيط زيست دکتر رضا مکنون- دکتر محمدسعید نوری نائینی پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
واکاوي چشم انداز رکود تورمي در سال ۱۳۹۴ دکتر عباس شاكري- دکتر محمدقلي يوسفي- دكتر فرشاد مؤمني- دكتر احمد ميدري پژوهشکده علوم اقتصادي- وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
مديريت بازار آب دکتر برايان آلفرد چترتون- دکتر طاهري- دكتر مصطفي شريف- دكتر اسفنديار جهانگرد- دكتر فرشاد كوهيان اصل مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو- دانشگاه صنعتي شريف- دانشگاه علامه طباطبائي ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
ارزش بازار، ادغام و سهم بازار: شواهدی از بنگاههای امریکا دکتر مهدیه انتظارخیر گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
آثار پرداخت يارانه نقدي و حذف يارانه سه دهک خانوارها بر توليد و توزيع درآمد نهايي پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
جایگاه طبقه متوسط در رشد اقتصادی دکتر سهیلا پروین گروه پژوهشی مالیات پژوهشکده علوم اقتصادی- قطب علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
مفهوم دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران دكتر فرشاد مؤمني- علي ديني تركماني پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
ركود تورمي از منظر بنگاههاي اقتصادي مهندس سيدمحمد بحرينيان- مهندس محمدرضا ديّاني پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
مفهوم و دلايل شرايط ركود تورمي در اقتصاد ايران دكتر عباس شاكري- دكتر حسين عبده‌تبريزي پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
ژئوپوليتيك غذا در قرن بيستم دكتر محمدسعيد نوري‌ناييني قطب علمي دانشكده اقتصاد و پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تخصيص منابع اقتصادي ناشي از رفع تحريم اقتصادي ايران: فرصت‌ها و تهديدها دكتر عباس شاكري- دكتر فرشاد مؤمني- دكتر حسين راغفر پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
چرا و چگونه سازمان برنامه‌اي؟ دكتر محمد ستاريفر- بايزيد مردوخي پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
مفهوم دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران دكتر فرشاد مؤمني- علي ديني تركماني پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
معنا: از توليد تا مصرف دكتر احمد گل‌محمدي- اعضاي گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
«نرخ ارز «آنچه ديده مي‌شود، آنچه ديده نمي‌شود دكتر بهروز هادي‌زنوز- دكتر عباس شاكري- دكتر داود دانش‌جعفري- سيدمحمد بحرينيان پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
اقتصاد مقاومتي: سیاستهای مناسب پولی، ارزی و مالی دكتر علي آقامحمدي- دكتر داود دانش‌جعفري- دكتر مسعود درخشان پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
اقتصاد مقاومتي: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دكتر امراله امینی- دكتر مسعود درخشان- دكتر رضا طالبلو- دكتر سیدمحمد میرمحمدی- دكتر محمدجواد نوراحمدی پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
اقتصاد مقاومتي: سیاستها و راهکارها دكتر فتح­ اله تاری- امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر سیدمحمدرضا سیدنورانی- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر غلامعلی معصومی­ نیا پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
اقتصاد مقاومتي: مباني نظري امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر سيدحسين ميرمعزي پژوهشكده علوم اقتصادي ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
مفهوم دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران دكتر فرشاد مؤمني- علي ديني تركماني پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ۱۳۹۱/۰۸/۲۰