• گروه مدلسازی اقتصادی، اجتماعی

dr.khiabani

 

ناصر خیابانی (مدیر گروه)

naser.khiabani@atu.ac.ir

 


dr.khiabani

 

آرین دانشمند

daneshmand@atu.ac.ir