• معرفی

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه اقتصاد و علوم مرتبط ، به استناد بند 18 از مصوبه مورخ 95/3/25 هیات امناء دانشگاه و مصوبه جلسه مورخ 95/2/25 شورای گسترش آموزش عالی کشور، "پژوهشکده اقتصاد " وابسته به دانشگاه علامه طباطبائی تاسیس و طبق مفاد این اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه اداره می شود .

 اهداف :

 1. توسعه و گسترش پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای علوم اقتصادی و بین رشته ای مرتبط .

 2. ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در زمینه علوم اقتصادی و ارتباط با صنایع و جامعه .

 3. همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی .

 4. کمک به تقویت پیوند کارآمد بین آموزش و پژوهش اقتصادی .

 5. فرهنگ سازی در عرصه مطالعات و پژوهش های اقتصادی کشور .

 6. کمک به رفع مشکلات اقتصاد ملی و مسائل بنگاه های اقتصادی از طریق پژوهش های بنیادی و کاربردی . 

وظایف :

 1. بسترسازی و ایجاد زمینه های مادی و معنوی لازم جهت بسط فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی.

2. تشکیل هسته ها و کارگروه های پژوهشی و اتاق فکر در حیطه های نظری و بنیادی ، توسعه ای و عملیاتی با محوریت اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد و پژوهشکده .

3. ایجاد گروه های پژوهشی بین رشته ایی با محوریت اقتصاد و علوم مرتبط .

4. انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف اقتصادی با تمرکز بر طرح های ملی و بین رشته ایی .

5. انجام همکاری های علمی بین المللی با مراکز تحقیقاتی و علمی معتبر خارجی .

6. انجام خدمات مشاوره علمی و فنی .

7. برپایی کارگاه های آموزشی در ارتباط با دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد .

8. ایجاد بانک های اطلاعاتی پژوهشی در حوزه های مختلف اقتصادی ، ثبت ، نگهداری و تجاری سازی آنها .

9. جهت دهی فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی در چارچوب اهداف و برنامه های کلان دانشگاه و توسعه ملی .

10. فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای طرح های پژوهشی مصوب .

11. ایجاد و ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از طریق برگزاری همایش ها ، گردهمایی های علمی ، مبادله پژوهشگر و یا اجرای طرح های پژوهشی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتر به علوم و فناوری جدید در زمینه های مرتبط با اهداف و سیاست های دانشگاه .

12. برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی – پژوهشی در حیطه علم اقتصاد و کاربرد های آن .

13. برگزاری نشست های علمی ، سخنرانی ها ، همایش ها و کارگاه های پژوهشی .

14. تولید و انتشار آثار اقتصادی اعم از کتب و نشریات علمی و نرم افزار های اقتصادی .