• خبر روز


سلسله سمینارها
سرمایه سلامت و بهره وری هزینه های سلامت، دکتر سیدمحمد کریمی
 ١١:٥٩ - 1398/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
اثرات رفاهی سیاستهای متفاوت بازار بنزین، دکتر سعید مشیری
 ١٠:٥١ - 1398/04/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
اقتصاد رفاه کودک، محمدعلی مختاری
 ١٥:٤٣ - 1398/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
کنترل آلودگی در کشورهای با بازار مالی ناکارا، دکتر مهسا جهاندیده
 ١٢:٢٧ - 1398/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی
مدل سازی عامل محور در محیط برنامه سازی پایتون برای مدل داد و ستد و محاسبه ضریب جینی، دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی و دکتر حبیب مروت
 ١٠:٥٨ - 1397/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>