• همایش
عنوان سخنران/سخنرانان برگزارکننده/برگزارکنندگان سال برگزاری
پنجمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر محمود متوسلی- دکتر حمید ناظمان- دکتر سعید مشیری- دکتر حسین راغفر پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها دکتر محمد قاسمی- دکتر عباس شاکری- دکتر فرشاد مؤمنی- دکتر احسان خاندوزی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- پژوهشکده اقتصاد- قطب علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
چهارمین همایش کاربرد الگوی داده-ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی  دکتر فیروز توفیق- دکتر یعقوب اندایش- دکتر فاطمه بزازان- دکتر ناصر خیابانی- دکتر علی فریدزاد- دکتر پریسا مهاجری پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد- مرکز آمار ایران- پژوهشکده آمار- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- دانشگاه الزهرا- دانشگاه مازندران ۱۳۹۴/۱۱/۲۶,۲۷
چهارمين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران دکتر عباس شاکري- دکتر محمدسعید نوري نائيني- دکتر محسن رناني- علي ديني ترکماني- دکتر ابوالقاسم نادري- دکتر حسين راغفر- دکتر زهرا کريمي پژوهشکده اقتصاد- دانشکده اقتصاد ۱۳۹۳/۰۷/۲۲,۲۳
راهكارهاي خروج اقتصاد ايران از شرايط ركود تورمي دكتر اسفنديار جهانگرد- دكتر حسين سليمي- دكتر علي ربيعي- دكتر عباس شاكري- دكتر نصيري اقدم وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- پژوهشکده علوم اقتصادی- مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵,۲۶
سومين همايش كاربرد تكنيك‌هاي داده- ستانده در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي  دکتر علي‌اصغر بانوئي- دکتر فرشاد مؤمني- دکتر مهدی عطوان مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
سومين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران  دکتر احمد اکبری- دکتر مسعود درخشان- دکتر عباس شاکری- دکتر مصیب پهلوانی مركز تحقيقات اقتصاد ايران- دانشگاه علامه طباطبائي- دانشگاه سيستان و بلوچستان 1386
همايش سياست و اقتصاد در شرق آسيا با تأكيد بر چين و ژاپن پروفسور محمد نقي‌زاده- محسن امين‌زاده- دكتر بهروز هادي‌زنوز- دكتر زهرا كريمي مركز تحقيقات اقتصاد ايران ۱۳۸۴/۱۰/۰۶
دومين همايش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران دكتر احمد مجتهد- سيدمحمد هاشم‌پور يزدان‌پرست- دكتر علي حسن‌زاده- دكتر عباس شاكري مركز تحقيقات اقتصاد ايران- دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۸۳/۰۲/۲۳
همايش چالش ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي- مركز تحقيقات اقتصاد ايران 1381
دومين همايش كاربرد تكنيكهاي داده- ستانده در برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي دكتر تقي ترابي- فريده ديبايي- دكتر منوچهر عسگري- دكتر علي‌اصغر بانويي مركز آمار ايران- مركز تحقيقات اقتصاد ايران ۱۳۸۱/۱۲/۰۷,۰۸
اولين همايش معرفي و كاربرد مدلهاي ناخطي پويا و محاسباتي در اقتصاد دكتر سعيد مشيري- دكتر حميد ابريشمي- دكتر علي معيني- ابوالحسن احراري- دكتر حسين عباسي‌نژاد مركز تحقيقات اقتصاد ايران ۱۳۸۱/۰۲/۲۸
اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران دكتر حميدرضا برادران شركاء- دكتر منوچهر فرهنگ- دكتر باقر قديري اصل مركز تحقيقات اقتصاد ايران ۱۳۸۱/۰۲/۱۸,۱۹
اولين همايش نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه ملي و منطقه‌اي سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار- مركز تحقيقات اقتصاد ايران 1378
همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران دكتر حسن حبيبي- دكتر محمدعلي نجفي- دكتر علي صادقي تهراني- دكتر حسين عظيمي مركز تحقيقات اقتصاد ايران- سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۷/۱۲/۱۸-۲۰
اولين همايش روش هاي علمي تهيه و تدوين جداول داده- ستانده و كاربردهاي آن در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دكتر فيروز توفيق- فاطمه صابري صفايي- دكتر علي‌اصغر بانويي- دكتر مرتضي ايماني راد مركز آمار ايران- مركز تحقيقات اقتصاد ايران ۱۳۷۶/۰۹/۱۱,۱۲