• خبر روز


سخنرانی
اقتصاد مواد مخدر با رویکردی بر اقتصاد خرد، دکتر شهزاد برومند
 ١٠:٣٨ - 1399/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
اثرات برنامه حمایت مالی از کودکان بر دستاوردهای کودکان، دکتر ایلیار حیدری
 ١٠:١٥ - 1399/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
گرامیداشت هفته پژوهش
سخنرانی، ارائه گزارش، تقدیر و تشکر
 ٠٨:٢٦ - 1398/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سلسله سمینارها
سیر تکاملی نابرابری ثروت در ایالات متحده: کارآفرینی و واسطه گری مالی، دکتر محسن محقق
 ٠٨:٥٨ - 1398/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی
اثر بخشی سیاست های پیشگیری اولیه با لحاظ مزایا و لذت ناشی از مصرف مواد مخدر، دکتر شهزاد برومند جزی
 ١٤:٤٣ - 1398/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>