• درباره پژوهشکده

پژوهشكده علوم اقتصادي به عنوان يكي از اولين مراكز پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در سال 1375 با عنوان مركز تحقيقات اقتصاد ايران در محل دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائي تأسيس شد. فعاليت اين مركز از سال 1391 وارد مرحله جديدي شد. در سال 1391 مطابق نامه شماره 7882/22/2 مورخ 1391/1/21 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي منتزع و در اين مركز ادغام شد. پژوهشكده علوم اقتصادي هم‌اكنون داراي مصوبه قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي با چهار گروه پژوهشي مي‌باشد. هم‌اكنون اين پژوهشكده با نام پژوهشكده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبائي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

 

 روسای قبلی
دکتر علی صادقی‌تهرانی دکتر سعید مشیری
دکتر مسعود درخشان دکتر مرتضی چینی‌چیان
دکتر محمدقلی یوسفی دکتر محمد آسیایی
دکتر اسفندیار جهانگرد

 

اساسنامه پژوهشکده

ماده 1- اهداف

1. توسعه و گسترش پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي علوم اقتصادي و بين‌رشته‌اي مرتبط؛

2. ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي اعضای هیأت علمی دانشگاه در زمينه‌ علوم اقتصادي و ارتباط با صنايع و جامعه؛

3. همكاري پژوهشي با مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي به منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهاي پژوهشي؛

4. كمك به تقويت پيوند كارامد بين آموزش و پژوهش اقتصادي؛

5. فرهنگ‌سازي در عرصه مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي كشور.

6.کمک به رفع مشکلات اقتصاد ملی و مسائل بنگاههای اقتصادی از طریق پژوهش­های بنیادی و کاربردی

ماده 2- وظايف

1. بسترسازی و ایجاد زمینه­های مادی و معنوی لازم جهت بسط فعاليتهای پژوهشی اعضای هيأت علمی؛

2. تشکيل هسته­‌ها و کارگروه­های پژوهشی و اتاق فکر در حیطه­های نظری و بنيادی، توسعه­ای و عملياتی با محوريت اعضای هيأت علمی دانشکده اقتصاد و پژوهشکده؛

3. ايجاد گروههای پژوهشی بین رشته­ای با محوريت اقتصاد؛

4.انجام طرحهای پژوهشی در زمينه­‌های مختلف اقتصادی در سطوح ملی، منطقه­ای و خرد؛

5.انجام خدمات مشاوره علمی و فنی؛

6. برپايی کارگاههای آموزشی در ارتباط با دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد؛

7. ايجااد بانکهای اطلاعاتی پژوهشی در حوزه­های مختلف اقتصادی، ثبت و نگهداری و تجاری­‌سازی آنها؛

8.جهت­دهی فعاليتهای علمی و پژوهشی اعضای هيأت علمی در چارچوب اهداف و برنامه­های کلان دانشگاه و توسعه ملی؛

9. فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای طرحهای پژوهشی مصوب؛

10.ايجاد و ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي داخلي و خارجي از طريق برگزاري همايش‌ها، گردهمايي‌هاي علمي، مبادله پژوهشگر و يا اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك جهت دستيابي هر چه بيشتر به علوم و فناوری جديد در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف و سياستهاي دانشگاه؛

11. برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي- پژوهشي در حیطه علم اقتصاد و کاربردهای آن؛

12. برگزاري نشست‌هاي علمي، سخنراني‌ها، همايش‌ها و كارگاه‌هاي پژوهشي؛

13. توليد و انتشار آثار اقتصادي اعم از كتب و نشريات علمي و نرم‌افزارهاي اقتصادي.

ماده 3- شخصيت حقوقی

پژوهشکده به استناد اسناد بالادستی و مصوبات مربوطه دارای شخصيت حقوقی مستقل وابسته به دانشگاه و از نظر مالی و اداری با رديف بودجه‌ه­ای مستقل در چارچوب مفاد اين اساسنامه و ضوابط مربوطه عمل می­کند.

ماده 4- اركان

1. رئيس دانشگاه؛

2. رئيس پژوهشكده؛

3. شوراي پژوهشي؛

4. مديران گروههاي پژوهشي.

ماده 5- رئيس پژوهشکده

رئيس پژوهشكده از بين اعضاي هيأت علمي رسمی دانشگاه در رشته علوم اقتصادي حداقل با رتبه استادياري با حكم رياست دانشگاه علامه طباطبائي براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده 6- وظايف و اختيارات رئيس پژوهشكده

 

1.هدايت و اداره امور پژوهشكده و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليت‌های پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات؛

 

2.تهيه و پیشنهاد برنامه راهبردی و سياستها و خطی مشی­‌های پژوهشکده در راستای برنامه­های مصوب دانشگاه به رئيس دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛

3.پيشنهاد انتصاب مسئولين پژوهشكده به رئيس دانشگاه برای صدور حکم براساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب پژوهشكده و عزل آنها؛

4.پيشنهاد انتصاب مديران گروههاي پژوهشي به رئيس دانشگاه براي صدور حكم؛

5.امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مكاتبات پژوهشكده در چارچوب ضوابط و مقررات؛

6.تنظيم آيين‌نامه‌هاي داخلی پژوهشكده در چارچوب ضوابط و مقررات کلی دانشگاه؛

7. پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه‌هاي پژوهشي به شوراي پژوهشي پژوهشكده؛

8.ارائه گزارش عملكرد ساليانه پژوهشكده به رئيس دانشگاه؛

9.اجراي مصوبات هيأت امناء، شوراي دانشگاه، شوراي پژوهشي دانشگاه و شوراي پژوهشي پژوهشكده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه؛

10.تهيه و تنظيم بودجه سالانه پژوهشکده با رعایت مفاد آيين‌­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و ارايه به رئيس دانشگاه جهت طرح و تصويب در هيأت امناء.

ماده 7- شوراي پژوهشي پژوهشكده

تركيب شورا عبارتند از:

1.رئيس پژوهشكده (رئيس شورا)؛

2.معاون پژوهشي (دبير شورا)؛

3.مديران گروه‌هاي پژوهشي؛

4. دو تا پنج تن از اعضاي هيأت علمي.

 

* تبصره 1- حداقل دو تن از اعضاي بند 4 بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده و 2 تن از اعضاي هيأت علمي پژوهشكده با صلاحديد و معرفي رئيس پژوهشكده و حكم رياست دانشگاه انتخاب ‌شوند.

* تبصره 2- اعضاي بند 4 براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 8- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي پژوهشكده

1.تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشی پژوهشی پژوهشکده به رئیس دانشگاه جهت طرح و تصويب در مراجع ذيصلاح؛

2. فراهم ساختن زمينه­‌های توسعه فعاليتهای پژوهشی اعضای هيأت علمی دانشکده و پژوهشکده و کمک به بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در پژوهشکده و دانشکده؛

3. بررسی، تدوين و پیشنهاد برنامه­‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بيشتر دانش جهانی و استفاده از آخرين روشهای پژوهشی؛

4.بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که از سوی نهادهای بالادستی در دانشگاه به شورا ارجاع می­شود؛

5.تصويب طرحهای پژوهشی اعضای هيأت علمی پژوهشکده؛

6.تصويب برنامه­ها و سياستهای کلان پژوهشکده در جهت ارتقاء سطح فعاليتهای علمی آن؛

7. بررسی و تصويب بودجه ساليانه پژوهشکده و ارايه به رئيس دانشگاه جهت تصويب در مراجع ذيصلاح؛

8.بررسی و پيشنهاد برای اخذ مجوز نشريه‌هاي علمي- پژوهشي جديد و نظارت بر حسن انتشار نشريه­‌های علمی- پژوهشی موجود؛

9. بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي علمي و پژوهشي پژوهشكده؛

10.تعيين خط مشي پژوهشكده براي ارتباط علمي- پژوهشي با ساير مراكز آموزشي- پژوهشي داخلي و بين‌المللي، در محدوده ضوابط و مقررات كشور؛

11. ارزيابي و نظارت فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشكده و ارائه گزارش عملكرد امور جاري پژوهشكده به رئيس دانشگاه؛

12. بررسي و تصويب سفرهاي علمي كوتاه‌مدت و بلندمدت اعضاي هيأت علمي پژوهشكده؛

13. بررسي و پيشنهاد استخدام يا تعديل اعضاي هيأت علمي پژوهشكده؛

14. بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشكده به رئيس دانشگاه؛

15. تصويب برنامه‌ها، زمانبندي و اجراي نشست‌ها، همايش‌ها و كارگاه‌هاي پژوهشي در پژوهشكده؛

16.انجام ساير اموري كه از سوي رئيس پژوهشكده صادر مي‌شود.

ماده 9- منابع مالی

منابع مالی پژوهشکده شامل درآمدهای عمومی دولت که هر سال در قوانین بودجه سنواتی تصویب و ابلاغ می­شود و همچنین درآمدهای اختصاصی پژوهشکده و کمک­های نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی می­شود.

ماده 10- امور اداری و مالی

1.تشکيلات و ساختار سازمانی پژوهشکده به شرح پيوست اين اساسنامه از محل پست­های مصوب موجود می­باشد. هرگونه اصلاح و تغيير در ساختار سازمانی تا سطوح مديريت، با تصويب هيأت اجرای منابع انسانی دانشگاه و افزايش پست­های پژوهشکده و ايجاد پست­های مديريتی، معاونت و مشاورين با تصويب هيأت امناء انجام میشود.

2. پژوهشکده از نظر مالی به صورت مستقل و در چارچوب مفاد آيين‌­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اداره می­شود.

3.اعضای هيأت علمی پژوهشکده و کارکنان اداری آن از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزينش تابع مقررات مورد عمل دانشگاه می­‌باشد.

4.تعيين هزينه­‌های خدمات و حق‌­الزحمه‌­ها در چارچوب ضوابط کلی دانشگاه، تهيه و به تصويب شورای پژوهشی پژوهشکده مِی‌ر­سد.