اخبار

اخبار و رویدادها

میزگرد هفته پژوهش پژوهشکده اقتصاد

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم پروفسور اکبر مأنوسی و دکتر شهزاد برومند

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

آشنایی با مدلسازی عامل محور (Agent Based Modelling) دکتر محمدرضا اسکوئی

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته اقتصاد آشنا با برنامه‌نویسی پایتون/ جاوا

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

سمينار تاثیرات برنامه حمایت اجباری از کودکان بر عرضه نیروی کار و تصمیمات مصرفی مادران سرپرست خانوار ،سخنرانی دکتر ایلیار حیدری فارغ‌التحصیل دانشگاه جورجیا

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

سخنرانی دکتر هما اصفهانیان با موضوع «تامین اجتماعی بهینه و مالیات با لحاظ مخاطره اخلاقی»

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

عنوان سخنرانی:تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران سخنران دکتر محمد وصال عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعیه ها

میزگرد هفته پژوهش پژوهشکده اقتصاد

استراتژی های اقتصادی ایران در شرایط تحریم پروفسور اکبر مأنوسی و دکتر شهزاد برومند

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

آشنایی با مدلسازی عامل محور (Agent Based Modelling) دکتر محمدرضا اسکوئی

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان رشته اقتصاد آشنا با برنامه‌نویسی پایتون/ جاوا

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

سمينار تاثیرات برنامه حمایت اجباری از کودکان بر عرضه نیروی کار و تصمیمات مصرفی مادران سرپرست خانوار ،سخنرانی دکتر ایلیار حیدری فارغ‌التحصیل دانشگاه جورجیا

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

سخنرانی دکتر هما اصفهانیان با موضوع «تامین اجتماعی بهینه و مالیات با لحاظ مخاطره اخلاقی»

سلسله سمینارهای پژوهشکده اقتصاد

عنوان سخنرانی:تاثیر مدارس تک جنسیتی بر سالهای تحصیل: تجربه ایران سخنران دکتر محمد وصال عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی شریف

دسترسی